پنجشنبه 28 دي 1396 - 30 ربيع الثاني 1439
 مطالب
دستورالعمل ها

دستورالعمل ها

دستورالعملهای درآمد
پنجشنبه یازدهم دي 1393
نامه شماره 70933/5  28/8/93

نامه شماره 70933/5 28/8/93

درخواست گزارش آنی
چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393
پیشنویس قرارداد HIS

پیشنویس قرارداد HIS

پیشنویس قرارداد HIS (جدید)
دوشنبه بیست و ششم آبان 1393
فرم :

فرم :

پیشنویس شاخص بندی HIS برتر
دوشنبه بیست و ششم آبان 1393
دعوت به جلسه2 مورخه 27/8/93

دعوت به جلسه2 مورخه 27/8/93

کمیته راهبردی درآمد (امور بیمارستانها)
شنبه بیست و چهارم آبان 1393
آرشیو
 
 لینکها